Vem äger varumärket på en arena som gör alla till medieproducenter?

Vem äger och hur vårdar man ett varumärke på en kommunikationsarena som gör att alla kan vara medieproducenter och där spelreglerna för ett företags varumärkesbyggande helt förändrats?

När spelreglerna för dialog och kommunikation helt förändras måste företag givetvis fundera över vem som äger konversationen och hur man agerar på samma arenor som kunderna och framförallt deltar i samtalen. Att kommunicera med marknaden och inte till den. Det tragikomiska är att många företagsledare på den digitala arenan kör huvudet i sanden och fortfarande tycks tro att det är de själva eller deras företag som styr och äger såväl kommunikationen som varumärket.

 

Ett starkt varumärke är avgörande för ett företags värdeskapande.

Ett varumärke är ett namn eller symbol som man använder för att identifiera ett företags produkter eller tjänster och är oftast ett företags värdefullaste resurs. Ett starkt varumärke är därför självklart en stor konkurrensfördel och oavsett storlek på företaget, kan ett varumärke, det sk. Varumärkeskapitalet värderas till 60-80% av ett företags värde eller börsvärde.

Ett starkt varumärke tillhör aldrig företagen själva, vilket management oftast tror, utan företagens kunder. En aktiv konsument eller ambassadör sprider, bygger och stärker varumärket, vilket ökar varumärkeskapitalet, dvs. företagets värde.

Vi lever som sagt i en värld där konsumenten enkelt kan agera medieproducent och direkt påverka, kommentera produkten/tjänsten eller den service och behandling man fått, före, under eller efter ett köp.

Idag är den enskilde konsumenten aldrig längre bort än en knapptryckning från den globala marknads- och informationsplatsen och kan därigenom också mycket snabbt påverka ett företags eller en organisations rykte och framtid. Kommentarer och budskap sprids nästintill med ljusets hastighet på en digital arena. Och företag som inte agerar på denna arena, har inte längre makten över sina varumärken och bör därför tänka om.

Inget företag har råd med ett ”dåligt rykte”, när produkter, tjänster och priser i stort är identiska.

Service, dvs. kundvård är på en digital arena en av de viktigaste konkurrensfördelarna. Nu och i framtiden. Ingen kommer att ha råd med ett ”stukat” varumärke pga. att man missköter sina produkter/tjänster, kundservice och drar på sig ”dåligt rykte”.

Ta hand om

På en kommunikationsarena som gör alla till medieproducenter måste ett företag eller organisation förstå och använda beteendet i sociala medier, så de kan få feedback, samt påverka uppfattningen om ”sitt” varumärke. Se därför konsumenten som en resurs.

Utifrån ett företags- och varumärkesperspektiv måsta man konstant ha ”öra mot rälsen”, för att fånga upp strömningar i marknaden. Att alltid finnas på plats och omedelbart ge svar och agera – något som till exempel kan vara avgörande för att vända negativa händelser eller trender. En missnöjd kund eller en tragisk olycka kan sänka ett varumärke om man inte agerar eller trycker på fel knappar.

 

Förstå, nyttja och påverka uppfattningen om varumärket.

Idag måste företag och organisationer förstå och använda beteendet i sociala medier, så de kan påverka uppfattningen om varumärket. Vid en incident är man förberedd och kan direkt inleda en dialog med sina kunder, man förklarar, förtydligar och rättar till eventuella felaktigheter och stärker därigenom bilden av sitt varumärke, vilket i sin tur får företaget att växa och därmed öka dess värde.

 

Alla konsumenter är inte mogna att hantera konsumentmakten.

Ta gärna en funderare på att mer konsumentmakt till individen också tyvärr ibland innebär att den missbrukas. I grunden är det självklart lysande att en misshandlad kund kan göra sin röst hörd. Men tyvärr är inte alla mogna att hantera denna makt, utan de missbrukar den. Det finns ganska många missnöjda troll och minustecken som inte har annat att göra än att klaga på allt. De kommer aldrig med konstruktiv kritik, utan har taggarna utåt i alla lägen, misstolkar och medvetet söker konflikt och med en kränkande ton ”skapar” historier och drev, som absolut inte står i proportion till händelseförloppet. Några klick, likes, retweets och plötsligt har någon skapat en viral spridning, som i sämsta fall genererat en pandemi.

 

ROI = Risk of Ignorence snarare än Return on Investment

Oavsett om vissa konsumenter nu missbrukar de sociala kanalerna eller är seriösa i sin kommunikation med företag, så kan man alltså aldrig underskatta och negligera konsumentmakten. Den tvingar bekväma, tröga och stelbenta företag och organisationer att vara på tårna och ändra på rutiner som inte fungerar. Och om man tar till vara på denna konsumentkraft kan den driva på förändringar i turbofart i alla typer av värdekedjor. Resultatet blir ett starkare varumärke som i sin tur ökar företagets värde.

 

Ett företag kan få kritik i sociala medier, oavsett om det finns närvaro där eller inte.

När ni är redo – slå en signal så utarbetar vi tillsammans en plan för hur man jobbar med Innovativ Kommunikation och tacklar denna nya arena med samlingsnamnet Sociala Medier. För att lyckas krävs som i alla kommunikation en tydlig strategi och vad målet är.

En enkel start är t ex. att klicka på de två länkarna nedan, för att läsa mer om innehållet i två av våra inspirationsföreläsningar på temat sociala medier:

 1. Inspirationsföreläsning ca. 2 timmar om hur man kommunicerar i sociala medier.
 2. Inspirationsföreläsning ca. 2 timmar om hur man bygger varumärke i sociala medier.

Under tiden  ta en funderare på nedan:

 • Every Company is a Media Company (EC=MC). På en digital arena kan minsta företag skapa sin egen mediaplattform, något som Tom Foremski sammanfattade i formeln EC=MC. (Läs mer på: Every Company is a Media Company).
 • Storytellers och den sk. nätgenerationen. Ett smart företag hittar och använder nöjda kunder som storytellers för varumärkersbyggande och finns därför på arenor där kunderna finns. Det finns otaliga exempel på att det lönar sig att vårda sina kundrelationer. Förutom att det stärker varumärket, skapas sk. ambassadörer, dvs. trogna kunder som rekommenderar produkter eller tjänster. Studier visar att de som blivit tipsade handlar för upp till tre ggr. mer i förhållande till återkommande kunder eller kunder som kommer via div. annonser. Det är mao lönsamt att vårda sina kundrelationer, därför det ger merförsäljning.
 • Se kunden som en resurs. Kunder man har relationer med, lämnar också viktig feedback och står i vissa branscher för över 70% av innovationerna. Intelligenta företag lyssnar och har en dialog med kunden.
 • Trumpeta inte ut att ni är störst, bäst och vackrast. Utan skapa en genuin och trovärdig dialog med kunderna.  I all relationsmarknadsföring måste man sända ut trygghetssignaler, så att kunder blir villiga att lämna ifrån sig information.
 • Inga pekpinnar. De sk. ambassadörerna eller storytellers vill vara stolta över att tillhöra en ”tribe”, därför måste man våga vara transparent i den utsträckning det går, våga vara mer ”galen” och ta ut svängarna, våga stå för de värdegrunder som finns och förstå att affärer görs mellan människor.

När spelreglerna ändras och om man missar att öppnar fönstret, ja då kommer flera företag att få svårt att hänga med. Vill man behålla sin marknadsposition ska man även fundera på tre av våra nyckelord, som genomsyrar i stort allt vi gör: (Läs mer på: Smart, Modig, Hjärta.)

 • Smart. Fatta beslut baserat på fakta och data. När man är i en utvecklingsfas och experimenterar, gör man det också genom att samtidigt mäta. Bygg. Mät. Lär.
 • Mod. Det krävs en stor portion mod för att agera när man inser att man inte längre äger varumärket.
 • Hjärta. Var äkta och visa mänsklighet och om ni har ett socialt engagemang – visa detta.

 

Två inspirationsföreläsningar om sociala medier.

1. Hur man kommunicerar i sociala medier (ca. 2 tim).

MÅLGRUPP: HR, IT OCH MARKNADSCHEFER
 • Vad är sociala medier? Vi sätter begreppet i rätt sammanhang. Vem äger konversationen?
 • Hur kan man som organisation utnyttja beteendet i sociala medier för att utvecklas och för att stödja den egna verksamheten?
 • Hur kommunicerar vi intern inom en organisation, och hur kan beteendet från t.ex. facebook hjälpa oss i vårt arbete?
 • Vem pratar, när, hur och varför?
 • Vad innebär sociala intranät?
 • Vilka verktyg och plattformar finns det?

 

2. Hur man bygger varumärke i sociala medier (ca. 2 tim).

MÅLGRUPP: LEDNINGSGRUPP OCH MARKNADSCHEFER
 • Vad är sociala medier? Vi sätter begreppet i rätt sammanhang. Vem äger konversationen? Och framför allt: vem äger varumärket.
 • Hur kan man som organisation förstå och använda beteendet i sociala medier för att påverka uppfattningen om varumärket?
 • Det är en stor skillnad på hur konsumenterna pratar om varumärket kontra hur företagen pratar om varumärket. Hur kan man få dem att prata om samma sak i samma tonläge?
 • ROI = Risk of Ignorence snarare än Return on Investment
 • Kan varumärket prata själv i social medier?

 

Läs andra inlägg vi skrivit om Innovativ Kommunikation på temat sociala medier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>