Vad är din mission?

Enligt Wikipedia så är ett företags mission själva grunden för dess existens, anledningen till varför de finns på marknaden. Och de allra flesta har till och med missionen på pränt. Men flertalet saknar en Content Marketing Mission som förklarar hur alla anställda bör agera på den digitala scenen.

 

Förr var kommunikationen med kunderna enklare att hantera, det räckte oftast med ett telefon- eller faxnummer till kundtjänst. Idag har ett företag oändligt många kontaktytor och vägar in i företaget, till medarbetare på alla olika nivåer. Vilket gör att varje sådan kontakt speglar vad hela företaget kommer att stå för, mer än vad själva kontaktpersonen egentligen svarar eller skriver tillbaks. Vad som gör saken ännu värre är att olika avdelningar har olika uppgifter och funktion. Sälj har ett konkret kortsiktigt uppdrag, medan marknadsavdelningens långsiktiga varumärkesbyggande inte är lika mätbart. HR har sitt ansvarsområde att bemanna med rätt kompetens, medan kundtjänsts dagliga kundkontakter handlar om att hålla kunden nöjd. PR & Information ska sprida en bild av företaget, medan IT-avdelningen ska se till att den digitala infrastrukturen ska fungera. Och alla har sina chefer med eget budgetansvar att leva upp till, på det sätt som de anser vara lämpligast.

 

Alla bidrar med content.

Även om man kanske inte inser det så bidrar alla med sitt eget personliga strå till hur företaget upplevs på marknaden. Därför är det viktigt att inse att varje inlägg på sociala media, men också varje e-mail, speglar företaget lika mycket som omsorgsfullt formulerade annonser och pressmeddelanden. Reklamaktiviteter gnuggas och analyseras i fokusgrupper och PR-insatser måste godkännas av ledningen innan de sänds ut. Men för de snabba, informella kontakterna som vår digitala värld tillåter är det fritt fram att ge uttryck för sina personliga tolkningar. Det finns sällan någon strategi eller mission att hålla sig till.

 

Riv företagets silos!

De vattentäta skotten mellan företagets olika avdelningar måste öppnas. Ett sätt är att formera en stabsfunktion som regelbundet träffas över gränserna för att kalibrera sina respektive aktiviteter. Ett annat är att formulera en content-policy som alla ska följa så att företagets varumärkesbyggande samordnas och blir kostnadseffektivt. Så att din marknad och dina kunder (inte minst nya) har en och samma bild av varför företaget överhuvudtaget existerar. Även i digitala media. Behöver du hjälp med att formulera din Content Marketing Mission så ring oss.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>