En helt annan femma!

Att all kommunikation sker på mottagarens villkor är välkänt sedan länge men det tar sig nya uttryck i dagens digitaliserade […]