Internets fjärde fas – är du redo?

Sammankopplad.

Internet idag är inte samma internet som i sin barndom, för drygt 15 år sedan. Det har hänt mycket, såväl tekniskt – hur vi bygger – som kulturellt – hur vi använder detta fantastiska verktyg.

 

Grovt kan man dela in internets uppväxt hittills i tre faser. Varje fas bygger på den föregående men vidareutvecklar den till något helt nytt.

I begynnelsen skulle alla SURFA. Detta började med nätets födelse runt 90-talets mitt. När vi surfade så klickade vi oss mer eller mindre planlöst fram genom olika hemsidor.

Trots att internet var relativt litet på den tiden (1997 använde drygt 70 miljoner människor internet, idag växer det ungefär lika mycket – varje månad!) var det svårt att hitta saker och ting. Ett företag vid namn Yahoo! försökte åtgärda detta genom att sätta samman en slags ”telefonkatalog” över alla hemsidor. Manuellt matades varenda sida in i ett stort index som var hierarkiskt organiserat baserat på sidornas innehåll (bokstäverna YAHOO står för ”Yet Another Hierarchical Officious Oracle” – det fanns vid tidpunkten ett flertal ungefär likadana tjänster).

Nätet växte dock snabbare än vad Yahoo! hann med. Många minns nog Alta Vista, som istället för en hierarkisk lista av hemsidor använde sig av en sökmotor som automatiskt letade sig genom nätets sidor. Yahoo! insåg konkurrensen från detta mer effektiva sätt att organisera informationen på nätet och licensierade år 2000 sökteknologi från en helt ny sökmotor vid namn Google, ett namn som kanske låter bekant.

Så började nästa fas av nätets korta men intensiva historia då vi istället för att surfa började SÖKA. Under surfa-fasen var webbläsaren Netscape för många synonymt med internet, nu blev det istället Google som blev den naturliga startpunkten.

Övergången mellan surfa-fasen och sök-fasen skedde strax efter dotcom-bubblans krasch, runt sekelskiftet. Det var en tid då de stora visionerna från nätets barndom ifrågasattes. Många var de företag som hade startats i en tid då allt var möjligt och sedan gick under när verkligheten kom ikapp. Internet fortsatte dock att växa trots dystopierna och börskrascherna.

Efter ett par år började ett nytt sätt att använda nätet ta form. Det fick till en början namnet ”web 2.0”, liksom för att tydligt markera att detta var något annat än webben från bubbel-åren innan sekelskiftet. Utmärkande för denna ”nya” web var fokuset på människorna bakom tangentborden istället för information. Så tog webben ytterligare ett kliv framåt och blev SOCIAL.

Friendster, Myspace och svenska Lunarstorm var föregångare till dagens Facebook, Twitter och Instagram. Med över en miljard användare är Facebook idag för många synonymt med internet.

Så, om surfa, söka och socialt är webbens historia hittills sammanfattad i tre ord, vad är härnäst? Vilken fas är vi på väg in i eller kanske redan inne i?

Många skulle nog säga ”mobilt” men det fångar inte helheten av vad som nu händer. Dessutom börjar det inte på ”s” 🙂 . Nej, jag väljer ordet ”sammankopplad” för att beskriva den fjärde fasen av nätet. Det är när vi lämnar tangentbordet och skrivbordet och nätet sprider sig till varje tänkbart hörn av vår vardag.

I kommande poster ska jag gå djupare in på vad denna fjärde fas innebär för din verksamhet. Ska också försöka förklara hur den underliggande logiken skiljer sig åt mellan de olika faserna och varför det är viktigt att inte stanna kvar i en fas då ens konkurrenter är i en annan. Vi ses då.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>