Leonardo

Säg hej till LEONARDO!

Lean + Emotional + Open + Networked + Authentic + Relevant + DO!

Vi på The Frank Family har några enkla ledord som vi följer i våra projekt. Några ord som logiskt nog leder oss fram till själva kommunikationen. Orden Lean och Do! fungerar som stöttepelare och det som skapar plattformen. Passande nog ramar de också in själva processen och blir då LEONARDO! Genialt eller hur?

 

 

 

 

Lean är en metod, eller kanske snarare en filosofi, som sätter stort fokus på kundnytta, långsiktighet i arbetet och en ständig strävan att undvika spill (onödigt arbete). Detta fokus gör att en organisation som arbetar lean snabbt kan parera en föränderlig omvärld.

Emotional betyder att tala med hjärtat. I en värld av närmast oändligt utbud och massivt överflöd söker vi människor efter mening och syfte. Vi vill att det vi gör betyder något. De varumärken vi väljer att köpa från behöver ta ställning. Konsekvensen av detta är att vissa kunder också väljer bort ditt varumärke men det är bättre än att inte väcka några känslor alls. Då blir man istället bortglömd och ignorerad – mycket värre.

Open är detsamma som att fungera som en plattform. Öppenhet kan betyda många saker. Ett öppet företag är ett nyfiket företag som ständigt söker efter nya sätt att tillfredsställa sina kunder men det är också ett ärligt och transparent företag. Öppenhet handlar också om att släppa in andra i sitt skapande. Ett öppet företag har ett API (ett gränssnitt för programmerare) så att andra kan bygga tjänster ovanpå företagets egna.

Networked är som det låterAllt är nätverk. Dina kunder är del av olika nätverk i form av sociala sammanhang. Det är i dessa nätverk de utbyter socialt kapital med varandra, sprider historier och tipsar om produkter och tjänster. Ett Leonardo-företag är ett företag med en tribe, ett nätverk av fans.

Authentic är allt under ytan. På samma sätt som att ett varumärke måste tala med hjärtat och känslorna (emotional) måste det också tala med hjärnan och intuitionen. Detta görs bäst genom att vara konsekvent och äkta. Det handlar om förtroende och tillit och att faktiskt leva som man lär. En del kallar det transparens.

Relevant är ett måste, för tid är idag vår mest värdefulla resurs. När mobiltelefonen, TV:n, datorn och bilen är lika uppkopplade behöver kommunikationen mellan företaget och kunden följa med. Kontext är ordet man måste förstå. Kundens kontext. Du kan kalla det ”multikanal” eller ”omni-kanal”, det spelar ingen roll. Att vara relevant är att visa respekt för kunden och anpassa sig till den kontext de befinner sig i.

Do! Nu handlar det om att agera. Det är bara det du genomför och som syns som ger en bild av vem du är i människors medvetande. Det vill säga det är bara du som kan skapa ditt eget varumärke.

 

 

 

 

Analys

Hur står det egentligen till?

Företag på väg in i den digitala världen fattar förvånansvärt ofta
strategiska beslut baserade på allt för lite kunskap om hur det
egentligen står till. Dels hos konkurrenter och branschen i stort
men även internt på det egna företaget.

Olika syn på verkligheten, olika bedömningar om framtiden och
olika uppfattningar om styrkor och svagheter är bara några av de
stötestenar man brukar möta.

Med Frank Analysis får företaget en helhetsbild av det
faktiska läget och därmed ett beslutsunderlag som alla kan
samlas omkring i det fortsatta arbetet med att staka ut företagets
digitala framtid.

Hur går det egentligen till?
Läs denna korta PDF-presentation om Frank Analysis.

Inspiration

Alla behöver vi inspiration.

Och vi på The Frank Family har en outsinlig källa för dig att ösa ur. Förutom de olika workshops som du hittar här bredvid under Strategi.

Sociala media & hur agera i dem
Leif Kajrup håller en inspirationsföreläsning i ca 2 timmar om hur man kommunicerar i sociala medier.

Varumärket & sociala media
Leif kan också lära er hur man bygger varumärken i sociala medier.

Att tänka som en Start-Up
Erik Starck berättar under en dryg timme om vad man kan lära av de snabbväxande startup-företagen och ”lean startup”-processen i ett föredrag vi kallar ”Så skapar du ett bra innovationsklimat”.

Se in i framtiden
Erik Starck och Anna Lundbergh kan ta er med in i en Disruptive Hour. En timme om trender, framtiden och den accelererande förändringen. Hur klarar man sig, hur frodas man?

 

Du får väl vårt Frank News?
Du kan naturligtvis också prenumerera på vårt nyhetsbrev om innovativ kommunikation. Det gör du enklast här.